Σχολεία

Σχολεία

Η αναβάθμιση της λειτουργικότητας των σχολείων της περιοχής μας αποτέλεσε κυρίαρχο μέλημα της Δημοτικής Αρχής.
Η προσπάθεια μας επικεντρώθηκε στην βελτίωση της υγιεινής των χώρων των σχολείων...

Διαβάστε Περισσότερα