Καθαριότητα - Περιβάλλον

Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων

Με την καθημερινή αποκομιδή και την αλλαγή της ώρας έναρξης της, πιστεύουμε ότι η εικόνα της πόλης μας αναβαθμίστηκε σημαντικά....

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΥΡΚΑΛ

Ένα πολεμικό εργοστάσιο μέσα στον πολεοδομικό ιστό της πόλης μας, πηγή ρύπανσης και ηχορύπανσης. Μια βιομηχανική μονάδα ξένη προς τον ανθρώπινο χαρακτήρα μιας ...

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακύκλωση

Μετά το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού, ξεκίνησε ήδη ένα εξαιρετικά σημαντικό και πρωτοποριακό πρόγραμμα για την ανακύκλωση χρήσιμων υλικών στην πόλη μας....

Διαβάστε Περισσότερα

Τεχνικός εξοπλισμός

Όταν αναλάβαμε τη Διοίκηση, ο Δήμος Υμηττού, διέθετε μόνο πεπαλαιωμένο εξοπλισμό, που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες καθαριότητας της πόλης...

Διαβάστε Περισσότερα

Βελτίωση & προστασία του πράσινου στην πόλη

Το τελευταίο διάστημα έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο, κάποιοι ασυνείδητοι πολίτες ή επαγγελματίες και πολλοί περισσότεροι εργολάβοι,...

Διαβάστε Περισσότερα

Πυρόσβεση στο Άλσος Άρη Αλεξάνδρου

Η προστασία του Άλσους Άρη Αλεξάνδρου από ενδεχόμενη πυρκαϊά αποτέλεσε κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής....

Διαβάστε Περισσότερα

Διαφύλαξη πρασίνου

Διαφυλάξαμε το πράσινου στο λόφο Άρη Αλεξάνδρου με: Το συνεχή καθαρισμό του άλσους...

Διαβάστε Περισσότερα