Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Υμηττού

Αναστασία Αλεξίου

Διαβάστε Περισσότερα

Γκοτσης Ιωαννης του Κων/νου

Διαβάστε Περισσότερα

Γρηγορίου Μαρίκα

Διαβάστε Περισσότερα

Καβουριάδου Φραγκίσκα

Διαβάστε Περισσότερα

Καραγκούνη Μελίνα-Κυριακή του Ιωάννη

Διαβάστε Περισσότερα

Μιχελιδάκη-Κρέκα Ευθυμία (Έφη)

Διαβάστε Περισσότερα

Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος

Διαβάστε Περισσότερα

Ρήγας Ιωάννης

Διαβάστε Περισσότερα

Κώστας Τουρκάκης

Διαβάστε Περισσότερα

Σκανδαλάκης Κωνσταντίνος

Διαβάστε Περισσότερα