Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού

Νικόλας Γιάννης

Διαβάστε Περισσότερα

Αντωνοπούλου Αλεξάνδρα του Παναγιώτη

Διαβάστε Περισσότερα

Αργιανάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Διαβάστε Περισσότερα

Κυραμαρίου Χρυσούλα

Διαβάστε Περισσότερα

Κώτση Μαργαρίτα

Διαβάστε Περισσότερα

Μαχαίρα Γεωργία (Τζίνα)

Διαβάστε Περισσότερα

Φραγκούδης Εμμανουήλ του Νικολάου,

Διαβάστε Περισσότερα